વૃદ્ધ પેન્શન યોજના

Vrudh Pension Yojana Gujarat Apply Online |વૃદ્ધ પેન્શન યોજના document | નિરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન યોજના |દિવ્યાંગ પેન્શન યોજના । વુર્ધ્ધ સહાય યોજના । વૃદ્ધ સહાય યોજના 2023 વૃદ્ધ પેન્શન યોજના ફોર્મ 2023: નિરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન યોજના ગુજરાત ના સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા નિરાધાર વુધ્ધો અને નિરાધાર દિવ્યાંગોના નિભાવ માટે નાણાકીય સહાય ચુકવતી યોજના … Read more

Free Silai Machine Yojana Gujarat 2023 | ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023, અહીં અરજી કરો

Free Silai Machine Yojana Gujarat 2023 | ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના 2023, અહીં અરજી કરો Free Silai Machine Yojana Gujarat 2023 ગુજરાત સરકારે હાલ હલમાં ગુજરાત માં બસતી દરિદ્ર અને અવસરપરસ્ત સમુદાયમાં વસતી મહિલાઓને 100% સબ્સિડી સાથે સિલાઈ મશીનો આપતી કરવા માટે ‘ગુજરાત ફ્રી સિલાઈ મશીન યોજના’ નામની યોજના શરૂ કરી છે. આ યોજના તહેવારમાં, … Read more

Gujarat Vidhva Sahay Yojana 2023: Registration Form, Eligibility?

Gujarat Vidhva Sahay Yojana 2023: Registration Form, Eligibility? Gujarat government has welcomed applications for giving annuity on a month-to-month premise to desperate widow ladies under Vidhva Sahay Scheme. Gujarat Social Security Department adds new recipients consistently to give annuity help. Gujarat Women and Child Development Department have begun numerous plans for ladies’ and youngster security. … Read more

Mukhyamantri Bal Seva Yojana

The Gujarat government has increased the age limit of Mukhyamantri Bal Seva Yojana, under which children who have lost their parents will get marrage 2 lakh sahay. Today, Gujarat Chief Minister Vijay Rupani increased the age limit of such children to 21 from 18 years. A monthly stipend of ₹4,000 will be provided to children … Read more