જય આધ્યા શક્તિ આરતી, PDF, mp3 અને Video સ્વરૂપે

જય આધ્યા શક્તિ આરતી, PDF, mp3 અને Video સ્વરૂપે જય આધ્યાશક્તિ આરતી: નવરાત્રીમાં દરરોજ ઉપયોગી થઈ શકે તે ઉમદા હેતુથી જય આદ્યશક્તિની આરતી પીડીએફ સ્વરૂપે mp3 તેમજ વીડિયો સ્વરૂપે આ આર્ટિકલમાં મૂકવામાં આવેલી છે , જે દરેક લોકોને ઉપયોગી થશે. માતાજીની આરાધના ના નવલા નોરતા 15 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ રહ્યા છે ત્યારે આ નવરાત્રીમાં દરરોજ … Read more